Grantland - FN Sp. z o.o. Warszawa - Opinie, Kontakt
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Grantland - FN Sp. z o.o. nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Grantland - FN Sp. z o.o.

O specjaliście

GRANTLAND - FN Sp. z o.o. to zespół konsultantów, ekspertów i analityków, którzy doradzają jak pozyskać fundusze, dotacje, kapitał udziałowy i akcyjny, pożyczki i poręczenia na rozwój oraz wdrożenia. Dla firm, jednostek samorządowych, szkół, uczelni i instytutów, szpitali, organizacji pozarządowych, klastrów, kościołów i związków wyznaniowych.
Zajmujemy się głównie inwestycjami w infrastrukturę służącą nowym technologiom, medyczną, energetyczną, edukacyjną, turystyczną, mieszkaniową, badawczo–rozwojową, kulturalną, społeczną oraz teleinformatyczną.
Wspieramy managerów realizujących projekty inwestycyjne mające na celu wdrażanie innowacji produktowych, usługowych, technologicznych, organizacyjnych i finansowych.
Dziś właściciele firm i managerowie wszelkich organizacji i instytucji mogą liczyć na bardzo efektywne i atrakcyjne wsparcie finansowe. Dotacje w bieżącym okresie programowania UE 2014-2020 to wciąż bardzo duża pula środków. Jednak stworzenie dobrego projektu dostosowanego do licznych wymagań i zasad, a przede wszystkim złożenie konkurencyjnej dokumentacji aplikacyjnej jest dużym wyzwaniem. Grantland pomaga innowacyjnym firmom, grupom badawczym, ambitnym managerom rozwijać ich innowacyjne pomysły i tworzyć dobre projekty.
Pomagamy w definiowaniu właściwych relacji, budowaniu konkurencyjnych (publicznych i prywatnych) konsorcjów oraz wspieramy przy pisaniu i zarządzaniu projektem.
Interesują nas zwłaszcza ambitne przedsięwzięcia.

Biuro Funduszy Zewnętrznych:
ul. Wiślana 8 / 11, Powiśle Business Center
tel. (+48 22) 350 62 07/08
fax (+48 22) 350 62 29
tel. kom. (+48) 602 740 841

Osoba do kontaktu: Małgorzata Kruk
e-mail: malgorzata.kruk@grantland.pl

Branża

Dotacje unijneBiznes planFirma konsultingowaDoradca finansowyDoradztwo informatyczneIdentyfikacja wizualnaSzkolenia menedżerskieDom mediowyPrzepisywanie i skład tekstuKurs księgowości

Obszar działania

Podkarpackie, Pomorskie, Dolnośląskie, Małopolskie, Łódzkie, Kujawsko-pomorskie, Wielkopolskie, Opolskie, Podlaskie, Zachodniopomorskie, Warmińsko-mazurskie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Śląskie, Mazowieckie

Weryfikacja Oferteo

Opinie

4.3

Gwiazdki opinii

70 opinii

Pozytywna

Neutralna

Negatywna

Jesteś zadowolonym Klientem firmy?

Oceń Specjalistę
Firma Grantland - FN Sp. z o.o. jest polecana przez Klientów i Partnerów biznesowych. Dlatego otrzymała Certyfikat Polecają Nas Klienci.

Otrzymaj bezpłatną wycenę

od specjalistów takich jak Grantland - FN Sp. z o.o.

Powiązane produkty i usługi: Projektowanie wnętrzFundusze unijneProjektowanie wnętrz Warszawa,  Fundusze unijne Warszawa, Dotacje, Zarządzanie projektami, Rozliczanie dotacji, Wejścia kapitałowe, Pożyczki i poręczenia na rozwój i wdrożenia

Oferta

Koncepcja rewializacji
Polska
do uzgodnienia

od 2.000 EUR

"Rozliczenie dotacji"
Polska
do uzgodnienia

2% — 5% dofi­nan­so­wa­nych kosz­tów kwalifikowanych

Usługa konsultingu finansowego
Polska
do uzgodnienia

Kon­sul­ting finan­sowy w zakre­sie przy­go­to­wa­nia i reali­za­cji inwe­sty­cji — kom­plek­sowa usługa świad­czona okre­sowo (mini­mum 5 miesięcy. Dla MŚP roz­li­cza­nie ryczał­tem mie­sięcz­nym — 1.000 EUR, inne orga­ni­za­cje — ryczałt kal­ku­lo­wany w odnie­sie­niu do budżetu inwestycji.

pokaż więcej

Kontakt

Formularz kontaktowy

Następny obraz
Klikając w przycisk „Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Oferteo sp. z o.o., która będzie ich Administratorem. Mamy siedzibę we Wrocławiu (50‑559) przy ul. Świeradowskiej 51‑57/102A. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Tobą, a tym Dostawcą usług lub produktów, w tym poinformowania Dostawcy kto jest nadawcą wiadomości. Na wypadek rozstrzygania ewentualnych roszczeń lub sporów będziemy przechowywać Twoje dane przez 12 miesięcy. w ten sposób zabezpieczamy interesy Oferteo i wszystkich naszych Użytkowników. Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Więcej na temat sposobu, czasu przetwarzania i przekazywania Twoich danych osobowych oraz skarg, znajdziesz w Polityce Ochrony Prywatności.

Adres

Wiślana 8, Warszawa

Telefon

+48****** Pokaż numer

Telefon

+22****** Pokaż numer

Fax

+22****** Pokaż numer

Facebook

https://www.facebook.com/Grantlandd/

Instagram

https://www.instagram.com/grantland_dotacje/

Osoba kontaktowa

Małgorzata Kruk

Dane rejestrowe

Firma

Nazwa firmy "FN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rozpoczęcia działalności 2004-03-01
NIP 5252297775
Regon 015701700

Siedziba

Kraj Polska
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat Warszawa
Gmina Śródmieście
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00317
Poczta Warszawa
Ulica ul. Wiślana
Numer nieruchomości 8

Kontakt

Telefon kontaktowy 022356207
Fax 0223506229

Forma prawna

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 1 - Osoba prawna
Kod i nazwa szczegółowej formy prawnej 117 - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Kod i nazwa formy własności 215 - Własność prywatna krajowa pozostała

Rejestracja

Organ rejestrowy SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rodzaj rejestru lub ewidencji 138 - REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Data powstania 2003-11-23
Data rozpoczęcia działalności 2004-03-01

Zakres działalności (PKD)

Kod PKD Nazwa
6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Przeważające PKD
8560Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU
8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
8542Z SZKOŁY WYŻSZE
8541C PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
8541B KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
8541A SZKOŁY POLICEALNE
8532D BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA
8532C SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY
8532B BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA
8532A TECHNIKA
8531B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
8531A GIMNAZJA
8520Z SZKOŁY PODSTAWOWE
8510Z PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
7430Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
7220Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
6491Z LEASING FINANSOWY
6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
6411Z DZIAŁALNOŚĆ BANKU CENTRALNEGO
6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
6312Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM

Dane zostaną pobrane i zaktualizowane w ciągu kilku minut.
W razie potrzeby prosimy o kontakt przez Formularz kontaktowy.